Ajankohtaista

Katsastusjaos

Toimintakertomus v. 2023

 

Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) kouluttaa veneilyseurojen katsastajat ja myöntää heille katsastajaluvat, ylläpitää katsastajarekisteriä ja tuottaa katsastusmateriaalin. Seurojen katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen ja pitävät katsastetuista veneistä rekisteriä, joka on samalla asetuksessa huvialusten lipusta (292/1983) mainittu rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä.

Katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan on SPV:n omaa turvallisuustyötä. Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, on hyväksynyt toiminnan.

Heinolan Pursiseuran turvallisuussuunnitelman mukaisesti seuran toimintapaikkoja ja palveluja käyttävien venekuntien veneet ja alukset tulee olla katsastettuna vuosittain. Vastaava edellytys on voimassa useimmissa maamme veneilyseuroissa. Katsastusvaatimus koskee kaikkia veneitä, jotka viranomaismääräysten mukaan tulee rekisteröidä.

Katsastuksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin he eivät muodosta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Toiminnan tärkein peruste on Vesiliikennelain määräys vesikulkuneuvon kaikinpuolisesta soveltuvuudesta veneilijän sille asettamaan käyttötarkoitukseen. On syytä myös muistaa vesikulkuneuvon kuljettajan sopivuus, pätevyys ja vastuu.

Edellä kerrotun mukaisesti Heinolan Pursiseuran katsastajat tarkastivat ja hyväksyivät kaudella 2023 yhteensä 57 alusta seuran ja naapuriseurojen venerekisteriin. 1 alus Jämsän Pursiseuraan, 1 Alus Asikkalan Pursiseuraan, 1 alus Tehin Pursiseuraan. Heinolan Pursiseuran omia aluksia 54 kappaletta, joista peruskatsastuksia jäi keskeneräiseksi veneilijän omasta halusta 2 kpl. Näiden kesken jääneiden osalta peruskatsastuksen 1 osa on voimassa 5 vuotta, mikäli he haluavat jatkaa katsastuksen loppuun. Näin ollen perälipun käyttöoikeuden HeiPs:ssa sai 49 venettä. Yhden aluksen rekisterinumeron epäselvyyksiä joutui SPV selvittämään ja sen kirjaaminen SUULIin viivästyi.

Katsastustoiminta tuotti seuralle 1110€ ja HeiPs tarrojen myynti 20€. Tämä on varsin hyvin linjassa kaudelle tehtyyn budjettiin.

Katsastusjaos järjesti kolme yhteiskatsastustapahtumaa; kaksi seuran satamassa Heinäsaaressa ja yhden seuran tukikohdassa Vasikkasaaressa. Katsastajat myös tekivät yksityiskatsastuksia yhteistapahtumien ulkopuolella.

Katsastajina toimivat Hannu Kananen (katsastuspäällikkö), Sauli Ylitalo, Markku Lehtonen, Mikko Vainoniemi ja Hannu Ilonummi.

Edelliseltä kaudelta katsastajana toimimisesta luopui Petri Ojala ja rekrytoimme seuraavalle kaudelle Kimmo Norojärven, joka koulutetaan kevään 2024 aikana katsastajaksi.

 

Hannu Kananen
Katsastuspäällikkö

 


Katsastuspäällikkö