katsastusjaos

KATSASTAJAT

Vesa Kukkonen, katsastuspäällikkö
040 5142630
kukkonen.vesa(at)saunalahti.fi
Pekka Aarnio, katsastaja (vain yhteiskatsastuksissa)
0400 496 294 
pekka.t.aarnio(at)gmail.com
Petri Ojala, katsastaja
050 566 8589 
petri.ojala(at)heinola.fi
Sauli Ylitalo, katsastaja
0500 495100
sauli.ylitalo(at)phnet.fi 
Markku Lehtonen, katsastaja
050 5983450
markku050(at)gmail.com 
Hannu Ilonummi, katsastaja
0400 638 965
ilonummi(at)outlook.com 

 

Katsastusaika v. 2019

Veneiden katsastusaika päättyy 30.6. Katsastukset keskitetään kolmeen yhteiskatsastustilaisuuteen (peruskatsastuksen osio 2 ja vuosikatsastukset); 29.5. klo 17.00-19.00, 5.6. klo 17.00-19.00 ja 15.6. klo 10.00-15.00. Yhteistapahtumiin ilmoittaudutaan etukäteen katsastuspäälikölle sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään edellisenä iltana. Mikäli katsastaminen ei näinä päivinä veneilijälle sovi, tulee hänen sopia veneensä katsastuksen suorittamisesta suoraan katsastusmiehen kanssa. Yhteiskatsastusten ulkopuolella tapahtuvista katsastuksista peritään lisämaksu (10 €).

Muistathan, että peruskatsastuksen 1. osio tehdään veneen ollessa maissa, ennen vesille laskemista, 15.5. mennessä. Ajankohta täytyy sopia erikseen katsastusmiehen kanssa.

 

Katsastusjärjestelmä

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa, sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin he eivät myöskään muodosta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Toiminnan tärkein peruste on Vesiliikennelain sanelema ”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään”. Huomioon tulee myös ottaa vaade ”Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa”.

Vastuu veneestä ja mukanaolijoiden turvallisuudesta on aina veneen omistajalla tai haltijalla.

Kulussa ollessa vastuu on päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta.

Kilpailuissa vaadittu kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus ei korvaa yleisiä katsastussäännöksiä.

 

Alusrekisteri

Suomen Purjehdus ja Veneily r.y. on laatinut katsastussäännöt ja hoitaa jäsenseurojensa katsastajien koulutuksen sekä myöntää näille katsastajaluvat. Seurojen katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen.

Seurat pitävät jäsentensä katsastetuista veneistä alusrekisteriä, joka on samalla rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. Seurojen katsastustoiminta koskee vain huvialuksia. Huvialuksia ei viranomaisten toimesta katsasteta. Seurojen katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan se on veneilyliittojen omaa Trafin hyväksymää turvallisuustyötä. Trafi, joka on veneilyä valvova ja kouluttava viranomainen, antaa haettaessa, suoritetun katsastuksen perusteella, kansainvälisen huvivenetodistuksen. Useat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

HeiPs`in katsastajat katsastavat vain HeiPs`in jäsenten veneitä. Poikkeustapauksissa he voivat katsastaa myös muun veneilyseuran jäsenen veneen, jota kuitenkaan ei merkitä HeiPs`in alusrekisteriin. HeiPs`in katsastajat voivat katsastaa myös jäsentensä veneitä, jotka on rekisteröity muuhun seuraan. Vene voidaan merkitä ainoastaan yhden seuran alusrekisteriin. Veneen alustodistuksen antaa ja siihen tekee merkinnät se seura, jonka rekisteriin alus on merkitty.

Alusrekisteri päivitetään purjehduskauden päätyttyä ja julkaistaan seuraavan vuoden keväällä seuran jäsenlehdessä Reimarissa.

 

Katsastusvaatimukset

Katsastusvaatimuksista ja –ohjeista löydät tarkempaa tietoa Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton nettisivuilta.

 

Katsastusmaksut

Katsastusmaksut löytyvät "Maksut" välilehdeltä.

 

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene vaihtaa omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on merkittävästi vaurioitunut ja otetaan korjauksen jälkeen taas käyttöön. Seura voi myös peruskatsastaa veneen aina katsoessaan siihen olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: 1) runkokatsastus veneen ollessa maissa ja 2) veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.

Katsastusaika päättyy maissa tehtävän runkokatsastuksen osalta 15.5.2019 ja peruskatsastuksen 2. osion sekä normaalin vuosikatsastuksen osalta 30.6.2019.

 

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Tällöin tarkastetaan lähinnä turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

 

Katsastusluokka, -edellytykset ja -todistus

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan neljään eri luokkaan. Päijänteen alueella purjehtivat veneet katsastetaan normaalisti luokkaan 3, pienemmät alukset luokkaan 4.

Katsastuksen suorittamisesta annetaan veneilijälle venetodistus, katsastuspöytäkirja ja katsastusvuositarra. Tarra kiinnitetään veneeseen näkyvään paikkaan vasemmalle puolelle. Veneilijän katsastuspöytäkirjakappale ja alustodistus säilytetään veneessä ja niiden on oltava käytettävissä seuraavana vuonna venettä taas katsastettaessa. Katsastus voidaan suorittaa vain viranomaismääräysten mukaisesti rekisteröidylle veneelle.

 

Turvallisuussuunnitelma

HeiPs`in turvallisuussuunnitelma otettiin käyttöön 2011 alusta lukien. Sitä täsmennetään, täydennetään ja tarkennetaan tarvittaessa.

Turvallisuussuunnitelman mukaisesti seuran satamia, tukikohtia ja telakkaa käyttävät vain katsastetut veneet. Vastaava edellytys on ehdottomana voimassa useimmissa maamme veneilyseuroissa. Katsastusedellytys koskee kaikkia niitä veneitä, jotka viranomaismääräysten mukaan tulee rekisteröidä.

Seuran lippua saa käyttää vain katsastettu vene, jonka päällikkönä on seuran jäsen.

 

Lisätietoa ja linkkejä

HeiPs`in turvallisuussuunnitelma on luettavissa ajantasaisena seuramme nettisivuilla tiedostot välilehdellä.

Katsastussäännöstö ja -ohjeet ovat luettavissa Suomen Purjehdus ja Veneily –liiton nettisivuilla.

Katsastusvaatimuksia ja ohjeita

Katsastuslista

 

Vesa Kukkonen
Katsastuspäällikkö