katsastusjaos

KATSASTAJAT

Hannu Ilonummi, katsastuspäällikkö
0400 638965
hannu.ilonummi(at)gmail.com
Petri Ojala, katsastaja
050 566 8589 
petri.ojala(at)heinola.fi
Sauli Ylitalo, katsastaja
0500 495100
sauli.ylitalo(at)phnet.fi 
Markku Lehtonen, katsastaja
050 5983450
markku050(at)gmail.com 
Mikko Vainoniemi, katsastaja   040 7255729 mikko.vainoniemi(at)phnet.fi
Hannu Kananen, katsastaja 040 5582613 hannu.kananen77(at)gmail.com

 

Katsastusaika v. 2022

Peruskatsastuksen ensimmäinen osa eli runkokatsastus tehdään ennen vesille laskemista veneen ollessa maissa. Ajankohta täytyy sopia katsastusmiehen kanssa.

Katsastukset keskitetään kolmeen yhteiskatsastustilaisuuteen (peruskatsastuksen toinen osa ja vuosikatsastukset); ke 1.6. klo 17-19 Heinäsaaresssa, ke 8.6. klo 17-19 Heinäsaaressa ja la 11.6. klo 13-16 Vasikkasaaressa. Veneiden katsastusaika päättyy 30.6.

Yhteiskatsastuksiin ilmoittaudutaan etukäteen katsastuspäälikölle viimeistään edellisenä iltana. Mikäli katsastaminen ei näinä päivinä veneilijälle sovi, tulee hänen sopia veneensä katsastuksen suorittamisesta katsastusmiehen kanssa. Yhteiskatsastusten ulkopuolella tapahtuvista katsastuksista peritään lisämaksu 10 €.

Katsastus voidaan toteuttaa myös perhekatsastuksena, jossa kippari voi jättää katsastuksen muun perheen hoiviin. Tämä on kätevä tapa jakaa tietoa veneilystä ja siihen liittyvistä turvallisuusasioista koko veneilevälle perheelle.

 

Katsastusjärjestelmä

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa, sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin he eivät myöskään muodosta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Toiminnan tärkein peruste on Vesiliikennelain sanelema ”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä, joilla sitä käytetään”. Huomioon tulee myös ottaa vaade ”Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa”.

Vastuu veneestä ja mukanaolijoiden turvallisuudesta on aina veneen omistajalla tai haltijalla. Kulussa ollessa vastuu on päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta.

Kilpailuissa vaadittu kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus ei korvaa yleisiä katsastussäännöksiä.

 

Alusrekisteri

Suomen Purjehdus ja Veneily r.y. on laatinut katsastussäännöt ja hoitaa jäsenseurojensa katsastajien koulutuksen sekä myöntää näille katsastajaluvat. Seurojen katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen.

Seurat pitävät jäsentensä katsastetuista veneistä alusrekisteriä, joka on samalla rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä. Seurojen katsastustoiminta koskee vain huvialuksia. Huvialuksia ei viranomaisten toimesta katsasteta. Seurojen katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin, vaan se on veneilyliittojen omaa ja Traficomin hyväksymää turvallisuustyötä. Traficom (Liikenne- ja viestintävirasto), joka on merenkulkua valvova viranomainen, antaa haettaessa, suoritetun katsastuksen perusteella, kansainvälisen huvivenetodistuksen. Useat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

HeiPs`in katsastajat katsastavat vain HeiPs`in jäsenten veneitä. Poikkeustapauksissa he voivat katsastaa myös muun veneilyseuran jäsenen veneen, jota kuitenkaan ei merkitä HeiPs`in alusrekisteriin. HeiPs`in katsastajat voivat katsastaa myös jäsentensä veneitä, jotka on rekisteröity muuhun seuraan. Vene voidaan merkitä ainoastaan yhden seuran alusrekisteriin. Veneen alustodistuksen antaa ja siihen tekee merkinnät se seura, jonka rekisteriin alus on merkitty.

Alusrekisteri päivitetään purjehduskauden päätyttyä ja julkaistaan seuraavan vuoden keväällä seuran jäsenlehdessä Reimarissa.

 

Katsastusvaatimukset

Katsastusvaatimuksista ja -ohjeista löydät tarkempaa tietoa Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton nettisivuilta.

 

Katsastusmaksut

Katsastusmaksut 2022 löytyvät  tästä : maksut

 

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene vaihtaa omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on merkittävästi vaurioitunut ja otetaan korjauksen jälkeen taas käyttöön. Seura voi myös peruskatsastaa veneen aina katsoessaan siihen olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena; ensimmäinen vaihe eli runkokatsastus tehdään veneen ollessa maissa ja toinen vaihe veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.

 

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Tällöin tarkastetaan lähinnä turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

 

Katsastusluokka, -edellytykset ja -todistus

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan neljään eri luokkaan. Päijänteen alueella purjehtivat veneet katsastetaan normaalisti luokkaan 3, pienemmät alukset luokkaan 4.

Katsastuksen suorittamisesta annetaan veneilijälle venetodistus, katsastuspöytäkirja ja katsastusvuositarra. Tarra kiinnitetään näkyvään paikkaan veneen paapuurin puoleiseen laitaan. Veneilijän katsastuspöytäkirjakappale ja alustodistus säilytetään veneessä ja niiden on oltava käytettävissä seuraavana vuonna venettä taas katsastettaessa. Katsastus voidaan suorittaa vain viranomaismääräysten mukaisesti rekisteröidylle veneelle.

 

Turvallisuussuunnitelma

HeiPs`in turvallisuussuunnitelma otettiin käyttöön 2011 alusta lukien. Sitä täydennetään tarvittaessa.

Turvallisuussuunnitelman mukaisesti seuran satamia ja tukikohtia käyttävät vain katsastetut veneet. Vastaava edellytys on voimassa useimmissa maamme veneilyseuroissa. Katsastusedellytys koskee kaikkia niitä veneitä, jotka viranomaismääräysten mukaan tulee rekisteröidä.

Seuran lippua saa käyttää vain katsastettu vene, jonka päällikkönä on seuran jäsen.

 

Lisätietoa ja linkkejä

HeiPs`in turvallisuussuunnitelma on luettavissa ajantasaisena seuramme nettisivuilla tiedostot-välilehdellä.

 

Hannu Ilonummi
Katsastuspäällikkö