Etusivu » Jaostot
 
Katsastusjaos

 

 

HeiPs`in katsastajat 2018, jaoksen jäsenet

 

 

Vesa Kukkonen

  040-5142630  katsastaja, katsastuspäällikkö
kukkonen.vesa(at)saunalahti.fi   
  Pekka Aarnio
  0400-496 294 katsastaja (vain yhteiskatsastuksissa) pekka.aarnio(at)phnet.fi
 
  Petri Ojala   050-566 8589 katsastaja petri.ojala(at)heinola.fi  
  Sauli Ylitalo    0500-495100 katsastaja sauli.ylitalo(at)phnet.fi   
  Markku Lehtonen    050-5983450 katsastaja markku050(at)gmail.com   
  Hannu Ilonummi   0400 638 965 katsastaja
ilonummi(at)outlook.com   

 

 

                                                                                                                   

Veneiden katsastusaika päättyy 30.6. Katsastukset keskitetään kolmeen yhteiskatsastustilaisuuteen (peruskatsastuksen osio 2 ja vuosikatsastukset),ke 30.5. klo. 17.00-19.00,  ke 6.6. klo. 17.00-19.00 ja la 9.6. klo.10.00-15.00. Yhteistapahtumiin ilmoittaudutaan etukäteen katsastuspäälikölle sähköpostilla tai tekstiviestillä viimeistään edellisenä iltana. Mikäli katsastaminen ei näinä päivinä veneilijälle sovi, tulee hänen sopia veneensä katsastuksen suorittamisesta suoraan katsastusmiehen kanssa.Yhteiskatsastusten ulkopuolella tapahtuvista katsastuksista peritään lisämaksu (10€).

Muistathan, että peruskatsastuksen 1. osio tehdään veneen ollessa maissa, ennen vesille laskemista, 15.5.mennessä.

 


 

LINKKEJÄ

Katsastusvaatimuksia ja ohjeita

Katsastuskohteet- ja varusteet

 

KATSASTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Lähtökohtana on veneilijöiden oma turvallisuus, jolloin he eivät myöskään muodosta turvallisuusriskiä kaupalliselle merenkululle eikä muille vesillä liikkuville.

Toiminnan tärkein peruste on Vesiliikennelain sanelema ”Vesikulkuneuvon on oltava rakenteeltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen kaikilla niillä kulkuvesillä joilla sitä käytetään”. Huomioon tulee myös ottaa vaade

” Vesikulkuneuvon kuljettajana ei saa toimia henkilö jolla ei ole olosuhteisiin nähden tarvittavaa ikää, kykyä ja taitoa”.

 

Vastuu veneestä ja mukanaolijoiden turvallisuudesta on aina veneen omistajalla tai haltijalla.

Kulussa ollessa vastuu on päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta.

Kilpailuissa vaadittu kilpailuturvamääräysten mukainen katsastus ei korvaa yleisiä katsastussäännöksiä.

 

KATSASTAJAT, HEIPSIN ALUSREKISTERI

Suomen Purjehdus ja Veneily r.y. on laatinut katsastussäännöt ja hoitaa eri jäsen-seurojensa katsastajien koulutuksen sekä myöntää näille katsastajaluvat. Seurojen katsastajat suorittavat veneiden katsastuksen.

Seurat pitävät jäsentensä katsastetuista veneistä alusrekisteriä joka on samalla rekisteri seuran lipun käyttöön oikeutetuista veneistä.   Seurojen katsastustoiminta koskee vain huvialuksia. Huvialuksia ei viranomaisten toimesta katsasteta. Seurojen katsastus ei perustu viranomaismääräyksiin vaan se on veneilyliittojen omaa Trafin hyväksymää turvallisuustyötä. Trafi, joka on veneilyä valvova ja kouluttava viranomainen, antaa haettaessa, suoritetun katsastuksen perusteella, kansainvälisen huvivenetodistuksen. Useat vakuutusyhtiöt myöntävät katsastetuille veneille alennuksia vakuutusmaksuista.

HeiPs`in katsastajat katsastavat vain HeiPs`in jäsenten veneitä. Poikkeustapauksissa he voivat katsastaa myös muun veneilyseuran jäsenen veneen, jota kuitenkaan ei merkitä HeiPs`in alusrekisteriin. Heipsin katsastajat voivat katsastaa myös jäsentensä veneitä jotka on rekisteröity muuhun seuraan. Vene voidaan merkitä ainoastaan yhden seuran alusrekisteriin. Veneen alustodistuksen antaa ja siihen tekee merkinnät se seura jonka rekisteriin alus on merkitty.

Alusrekisteri päivitetään purjehduskauden päätyttyä ja julkaistaan seuraavan vuoden keväällä seuran jäsenlehdessä Reimarissa.

 

KATSASTUSVAATIMUKSET

Katsastusvaatimuksista ja –ohjeista löydät tarkempaa tietoa Suomen Purjehdus ja Veneily -liiton nettisivuilta.

 

KATSASTUSMAKSUT

Löytyvät "Maksut" välilehdeltä.

 

PERUSKATSASTUKSESTA

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin kun vene vaihtaa omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on merkittävästi vaurioitunut ja otetaan korjauksen jälkeen taas käyttöön. Seura voi myös peruskatsastaa veneen aina katsoessaan siihen olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena: 1) runkokatsastus veneen ollessa maissa ja 2) veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina.

Katsastusaika päättyy maissa tehtävän runkokatsastuksen osalta 15.5.2018 ja peruskatsastuksen 2. osion sekä normaalin vuosikatsastuksen osalta 30.6.2018.

 

VUOSIKATSASTUKSESTA

Vuosikatsastus tehdään vuosittain veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Tällöin tarkastetaan lähinnä turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

 

KATSASTUSLUOKKA, - EDELLYTYKSET JA - TODISTUS

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan neljään eri luokkaan. Päijänteen alueella purjehtivat veneet katsastetaan normaalisti luokkaan 3, pienemmät alukset luokkaan 4.

Katsastuksen suorittamisesta annetaan veneilijälle venetodistus, katsastuspöytäkirja ja katsastusvuositarra. Tarra kiinnitetään veneeseen näkyvään paikkaan vasemmalle puolelle. Veneilijän katsastuspöytäkirjakappale ja alustodistus säilytetään veneessä ja niiden on oltava käytettävissä seuraavana vuonna venettä taas katsastettaessa. Katsastus voidaan suorittaa vain viranomaismääräysten mukaisesti rekisteröidylle veneelle.

 

HEIPS`IN LIPPUA, SATAMIA, TUKIKOHTIA JA TELAKKA-ALUETTA KÄYTTÄVÄT VAIN KATSASTETUT VENEET

 

HeiPs`in turvallisuussuunnitelma otettiin käyttöön 2011 alusta lukien. Sitä täsmennetään, täydennetään ja tarkennetaan jatkuvana prosessina.

Turvallisuussuunnitelman mukaisesti seuran satamia, tukikohtia ja telakkaa käyttävät vain katsastetut veneet. Vastaava edellytys on ehdottomana voimassa useimmissa maamme veneilyseuroissa. Katsastusedellytys koskee kaikkia niitä veneitä jotka viranomaismääräysten mukaan tulee rekisteröidä.

Seuran lippua saa käyttää vain katsastettu vene jonka kipparina on seuran jäsen.

 

Saatavissa lisätietoa:

-HeiPs`in turvallisuussuunnitelma on luettavissa ajantasaisena seuramme nettisivuilla tiedostot välilehdellä..

-Katsastussäännöstö ja ohjeet luettavissa Suomen Purjehdus ja Veneily –liiton nettisivuilla.

 

 

Vesa Kukkonen

Katsastuspäällikkö